Технически колеж – Ловеч е висше учебно заведение, към Технически университет - Габрово, създадено да откликне на потребностите на страната и региона, от висши кадри с техническо образование.Свидетелстелство за акредитация 2017 - 2023 година
Последни новини